Your Cart (0 Items)

Your cart is empty.

LIGE NU - TILFØJ VÅDDRAGT MED ALLE SUP PAKKER GRATIS

LIGE NU - GRATIS VÅDDRAGT MED ALLE SUP PAKKER

info@supisup.com
Gratis fragt på køb over 1000,- kr.
ICON
ICON 0
  • Your shopping cart is empty!

Sup i sup
ICON ICON 0
  • Your shopping cart is empty!

Regler og vilkår

Regler og vilkår

Hvem er vi

Vores websteds adresse og shop er på: https://supisup.dk.

Regler og vilkår

Gældende pr. 01.01.2021

Sup i sup ApS

Nøvlingvej 264

9230, Svenstrup J

CVR: 41981547

 

Betaling

Betaling sker jf. Sup i sup’s Handelsbetingelser. Se handelsbetingelser her.

Betaling sker forud ved booking og bookingen er kun gældende når betaling er gennemført.

 

Betingelser for leje hos Sup i sup

Booking

Booking af udstyr hos Sup i sup kan foregå ved hjælp af en af følgende måder,

1) Online gennem bookingsystemet på supisup.com eller,

2) Ved den fysiske udlejnings og salgs stand.

– Booking online bekræftes med en kvittering/bekræftelses e-mail tilsendt til den oplyste e-mailadresse indtastet under booking.

– Booking ved den fysiske stand udleveres en kvittering/bekræftelse på bookingen.

Vi henvender alle fremtidige bookinger som ikke er til booking på dagen at benytte sig af det online bookingsystem gennem supisup.com.

Der opkræves ikke depositum. Ved ødelæggelse og mangler afregnes det fulde beløb ved aflevering. Beskadigelse afregnes efter hvor slem en beskadigelse er, og vurderes af udlejer om der er tale om beskadigelse eller ødelæggelse.

Det er lejers ansvar at sikre sig at oplysninger samt lejeperioden er korrekt oplyst på kvitteringen inden underskrift fra lejer og udlejer.

 

Afbestilling/annullering af booking

Afbestilling/annullering af bookinger skal ske dagen forinden den pågældende booking (Dansk tid). Ved bookinger afbestilt/annulleret senere end dette forbeholder Sup i sup sig retten til at opkræve det fulde beløb for bookingen. Bookinger lavet på dagen gælder kun på den bookede dag og Sup i sup forbeholder sig retten til at opkræve det fulde beløb ved afbestilling.

 

Ansvar og evt. skader

Sup i sup påtager sig intet ansvar ved skader, inklusiv personskader, materielle skader eller øvrige skader, der eventuelt måtte hende under events, udlejninger eller andet. Ansvar for skader påtages kun af Sup i sup hvis Sup i sup har handlet uden hensyn til deltagere, omgivelser eller materiel. Det er lejerens ansvar, samt deltagere der deltager i lejen at tage ansvar og passe på person, materiel og anden skade under lejen.

Lejeren er ansvarlig for at brug af udstyr sker i henhold til de givende instruktioner. Hvis personer under lejen ikke agere i henhold til instruktioner eller agere ansvarsløst stilles lejer til ansvar for skader pådraget materiel, heriblandt lejet materiel/udstyr og er forpligtet til at erstatte disse.

Ved ethvert uheld eller skade forvoldt under lejen er det lejers ansvar øjeblikkeligt at kontakte Sup i sup på telefon (+45) 22 90 80 50.

 

Levering og aflevering

Ved forsinket levering har Sup i sup pligt til at informere lejer hurtigst muligt og lejer kan ved sen levering modtage en rabat for den aftalte lejeperiode. Lejer har også ved sen levering mulighed for at aflyse bookingen helt og modtage et gavekort til senere brug.

Ved aflysning fra Sup i sup vil lejer få besked hurtigst muligt, samt modtage et gavekort som kan bruget til at genbooke den aflyste booking, eller jf. regler for brug af gavekort hos Sup i sup.

Bookingoplysninger fremgår af ordrebekræftelse modtaget på den indtastede eller aftalte mail ved booking.

Alt udstyr skal afleveres i funktionsdygtig stand. Ved skader eller mangler af udstyr opkræves lejer et gebyr for erstatning af disse.

Ved senere aflevering end det aftalte tidspunkt opkræves lejer et ekstra gebyr til at kompensere for eventuelle tab for Sup i sup. Gebyret udregnes ud fra lejens størrelse og antal minutter for sen aflevering. Er det udlejede udstyr ikke tilbagebragt til udlejer (Sup i sup) indenfor rimelige grænser vil dette blive set som tyveri og anmeldt til politiet.

 

Reklamation

Alt reklamation omhandlende Sup i sup bedes lejer kontakte Sup i sup hurtigst muligt, hvor vi vil håndtere og/eller guide om hjælp til den pågældende situation.

 

Events

Ved events gælder Sup i sup handelsbetingelser, regler og vilkår samt privatlivspolitik også, samt alle indgåede aftaler med Sup i sup forud for eventets afholdelse.

 

Udlejning og Definitioner

Lejeperiode

Ved ”lejeperiode” forstås perioden fra det tidspunkt, hvor det lejede er afhentet af lejer eller leveret af udlejer til lejer og indtil det tidspunkt, hvor det lejede er returneret til eller afhentet af udlejer.

 

Levering/Udlejning

Ved ”levering eller udlejning” forstås det tidspunkt, hvor lejer afhenter det lejede eller hvor udlejer leverer eller overdrager det lejede.

Risikoen for det lejede overgår til lejer ved levering.

 

Mangler

Ved ”mangler” forstås defekter ved det lejede, som var til stede ved leveringen.

 

Returnering

Ved ”returnering” forstås det tidspunkt, hvor det lejede tilbageleveres eller afhentes af udlejer.

 

Beskadigelse

Ved ”beskadigelse” forstås værdiforringende skader på det lejde tilføjet i lejeperioden, hvorved det lejede ved

returnering ikke længere er i samme stand, som da det blev leveret – bortset fra almindeligt slid.

 

Ødelæggelse

Ved ”ødelæggelse” forstås at det lejede er beskadiget i et sådant omfang, at det ikke mere vil kunne repareres/bruges til sit formål. 

 

Forsinkelse

Ved lejers ”forsinkelse” forstås at det lejede ikke returneres til aftalt tidspunkt.

 

Booking på dagen

Ved ”booking på dagen” forstås det at det udstyr lejer ønsker at leje/booke er en booking af udstyret til senere samme dato som bookingen.

 

Kvittering/Bekræftelse

Ved ”Kvittering/Bekræftelse” forstås det at lejer/køber har modtaget information om den gældende vare/booking, information inkludere Lejeperiode.

 

Rettelser eller ny

Vi kan blive nødt til at ændre eller rette i vores regler og vilkår i henhold til loven.

Sup i sup forbeholder sig retten til at rette og opdatere disse betingelser. Hvis dette skulle ske, opdateres dato for gældende betingelser her på siden selvfølgelig også og ved større ændringer giver vi besked med en meddelelse på supisup.com.

 

Har du spørgsmål, kommentarer eller lignende til indhold her på siden, kan du altid kontakte support@supisup.com for hjælp til dette.